Sign. - Partneralimentatie: ligt een integrale modernisering in het verschiet?


Het door Tweede Kamerleden Van der Steur (VVD), Recourt (PvdA) en Berndsen (D66) ingediende initiatiefnota tot modernisering van de partneralimentatie heeft nog niet geresulteerd in een concreet wetsvoorstel. De auteur roept deze Kamerleden op de gelegenheid te baat te nemen om de reikwijdte van de wettelijke partneralimentatie in een breder verband te bezien, omdat hun plannen tot wetswijziging alleen gelden voor het huwelijk en geregistreerd partnerschap. Volgens de auteur zou hun voorstel ook moeten gelden voor ongehuwde samenwoners.

(F.A.M. Schoenmaker, FTV – Fiscaal Tijdschrift Vermogen 2014/3)

Verder lezen
Terug naar overzicht