Sign. - Partnerpensioen in geval van ongehuwd samenwonende partners


Partners die als ongehuwd samenwonenden een relatie hebben, kunnen zich onder meer voor de vraag zien gesteld of, en zo ja, hoe zij voor elkaar partnerpensioen willen en kunnen regelen. In geval van ongehuwd samenwonende partners is het immers niet vanzelfsprekend dat de pensioenovereenkomst die voorziet in partnerpensioen, ook daadwerkelijk leidt tot een partnerpensioen voor de ongehuwd samenwonende partner. De Pensioenwet schrijft immers niet voor dat de pensioenovereenkomst dient te voorzien in een partnerpensioen voor de ongehuwd samenwonende partner, ook niet indien de pensioenovereenkomst wel voorziet in partnerpensioen voor de gehuwde partner. Een dergelijk onderscheid mag in de pensioenovereenkomst worden gemaakt.

(J.M.J. Holtermans, ftV – fiscaal tijdschrift Vermogen 2013/6)

Verder lezen
Terug naar overzicht