Sign. - Procesreglementen familie- en jeugdrecht rechtbanken per 1 april 2012 gewijzigd


Met ingang van 1 april 2012 zijn de procesreglementen ten behoeve van de behandeling in de rechtbanken van zaken op het gebied van het familie- en jeugdrecht gewijzigd. Het betreft de procesreglementen Scheiding, Alimentatie en Bijstandsverhaal, Gezag en omgang, Adoptie, Overige (Boek1-)zaken en Civiel Jeugdrecht.
In deze elfde versie zijn de wijzigingen in alle afzonderlijke procesreglementen als gevolg van de uitbreiding van GBA-online opgenomen, als gevolg waarvan ook in andere procedures dan die tot indiening van een gemeenschappelijk verzoekschrift tot echtscheiding, de verplichting om een GBA-uittreksel van beide partijen te overleggen onder bepaalde voorwaarden komt te vervallen.
Tevens zijn de wijzigingen opgenomen als gevolg van de ingebruikname van een centraal gezagsregister, als gevolg waarvan het Burger Service Nummer van minderjarigen en van de ouders in het verzoekschrift vermeld dient te worden. Door middel van een koppeling met de Gemeentelijke Basisadministratie kan het gezagsregister snel en zorgvuldig bijgewerkt worden.
Een overzicht van alle wijzigingen, ook de wijzigingen die hiervoor niet zijn genoemd, treft u aan in het overzicht van wijzigingen dat in het procesreglement is opgenomen.

(Rechtspraak.nl)

Verder lezen
Terug naar overzicht