Sign. - Rangwisseling bij herverpanding: gevolgen voor derden?


Bij herverpanding treedt een rangwisseling op tussen het oorspronkelijke pandrecht en het herpandrecht, als gevolg waarvan het herpandrecht in rang boven het oorspronkelijke pandrecht gaat. De schrijver bespreekt de complicaties die als gevolg van deze rangwisseling kunnen optreden bij meervoudige verpanding en de vraag of – en in hoeverre – de rangwisseling ook aan derden kan worden tegengeworpen. (WPNR 2012/6929, mr. K.J. Krzeminski)

Verder lezen
Terug naar overzicht