Sign. - Rapport groeicijfers jeugdzorg naar Tweede Kamer


In 2008 en 2009 is de groei van de vraag naar provinciale jeugdzorg gemonitord. In het kader van de prestatieafspraken over de wachtlijsten rapporteerden provincies per kwartaal cijfers over het gebruik van de jeugdzorg, op basis waarvan de groei werd berekend. Om de gemelde groeicijfers juist te kunnen interpreteren, heeft VWS vervolgonderzoek gedaan naar de achtergronden van deze cijfers.
Uit de eerste monitor van de vraag naar provinciale jeugdzorg is gebleken dat een aantal groeicijfers wellicht een onrealistisch beeld scheppen. De indruk bestaat dat niet alle groeicijfers te herleiden zijn naar individuele kinderen. De groei van de vraag is gebaseerd op het aantal gebruikers van jeugdzorg. Een kind kan echter meerdere keren 'meetellen' wanneer het verschillende vormen van zorg ontvangt. Hierdoor kan een groeicijfer onrealistisch hoog uitvallen. In Noord-Brabant is het gebruik van jeugdzorg volgens de eerste monitor bijvoorbeeld van 2008 naar 2009 gestegen met 22,6%.
Het ministerie van VWS heeft daarom opdracht gegeven de groeicijfers in de provincies Friesland, Noord-Brabant en Zeeland en in stadsgewest Haaglanden tussen 2007 en 2009 met terugwerkende kracht nogmaals te monitoren, dit keer op basis van unieke gebruikers. Het beeld dat uit deze tweede monitor kwam, lijkt beduidend realistischer. Op basis van unieke gebruikers komt het groeipercentage in de provincie Noord-Brabant op 8,5%, wat beter aansluit bij de daadwerkelijke groei.

(Samenwerken voor de Jeugd)

Verder lezen
Terug naar overzicht