Sign. - Rechter laat foetaal belang onbeschermd


Op 7 februari 2012 (LJN BV6246) wees de rechtbank Dordrecht een verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming, strekkende tot voorlopige ondertoezichtstelling van een ongeboren vrucht van zeventien weken, af omdat een ongeboren vrucht vóór zijn zelfstandige levensvatbaarheid buiten bereik van het kinderbeschermingsrecht valt. Volgens de auteur kan dit rechterlijk oordeel op goede gronden worden betwist.

(mr.dr. J.H.H.M. Dorscheidt, NJB – Nederlands Juristenblad 2012/12, p. 810)

Verder lezen
Terug naar overzicht