Sign. - Rechters: ‘mediation moet vrijwillig blijven’


Mediation is een prima instrument voor het oplossen van conflicten, mits het geschil zich daarvoor leent en de strijdende partijen vrijwillig aan de bemiddeling meedoen. Dat schrijft de Raad voor de Rechtspraak in reactie op een plan van Tweede Kamerlid Ard van der Steur (VVD) om mediation een meer verplichtend karakter te geven. Daar ziet de Raad niets in.
Van der Steur is van mening dat mediation veel vaker ingezet kan worden als alternatief voor rechtspraak. Bij ontslag- en echtscheidingszaken bijvoorbeeld, zou het in zijn ogen de eerste optie moeten zijn, omdat mediation niet alleen het geschil aanpakt, maar ook het onderliggende conflict. Bovendien is het relatief goedkoop en effectief, vindt het kamerlid: in circa 60% van de gevallen komen de partijen zelf, begeleid door een mediator, tot een oplossing.
Als het aanspannen van een rechtszaak duurder wordt door de voorgenomen verhoging van de griffierechten, kan mediation volgens Van der Steur een veel grotere rol gaan spelen. Daarvoor is wel wettelijke verankering noodzakelijk, met kwaliteitseisen en tuchtrecht voor mediators en een verplichting voor rechters om, indien mogelijk, door te verwijzen naar mediation. Mediators moeten bindende adviezen kunnen geven als de partijen er niet op alle fronten uitkomen.
Gevraagd om een eerste commentaar – een formeel advies wordt pas gegeven als het wetsvoorstel klaar is – waarschuwt de Raad tegen juridisering van mediation. De kracht ligt juist in het informele karakter ervan. Als mediators bindende adviezen geven, doet dat afbreuk aan de vertrouwelijkheid waarbinnen partijen zelf een manier vinden om hun problemen op te lossen.
Mediation is zeer waardevol, maar kan niet worden beschouwd als een…

Verder lezen
Terug naar overzicht