Sign. - Rechtvaardige verschillen tussen fictief en meetrek-aanmerkelijk belang bij vererving?


De auteur neemt de aanmerkelijkbelangregeling onder de loep. Daarbij richt zij zich op de, als gevolg van het overlijden van een ab-houder, naar de erven overgegane ab-aandelen. Aan de hand van een casus wordt aangetoond dat een meetrek-ab onder omstandigheden kan worden omgezet in een fictief ab. Het grote voordeel hiervan is dat op basis van de huidige wetgeving men door deze omzetting in aanmerking kan komen voor de doorschuiffaciliteit bij overlijden in de inkomstenbelasting, alsmede voor de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet. Hetgeen bij een meetrek-ab niet aan de orde is. Bovendien komt de vraag aan de orde of deze ongelijkheid in behandeling bij overlijden tussen een meetrek-ab en een fictief ab gerechtvaardigd is. Volgens de auteur dient die vraag ontkennend beantwoord te worden.

(mw. mr. J.J.H. van den Boorn, ftV – civiel en fiscaal tijdschrift Vermogen 2012/1, p. 24)

Verder lezen
Terug naar overzicht