Sign. - Regels voor AOW en samenwonen eenvoudiger


Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) gaat de regels met betrekking tot samenwonen die gelden voor AOW'ers vereenvoudigen. Dit blijkt uit de begroting van het ministerie van SZW voor 2014. Ouderen die nog een eigen huis hebben waar ze ook de kosten voor dragen, worden per 2015 gezien als niet-samenwonend. Hierdoor ontvangen zij een hogere AOW-uitkering van 70%. Deze plannen worden dit najaar uitgewerkt en zullen in een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer worden aangeboden.
De vaststelling of mensen voor de AOW samenwonen blijkt complex en arbeidsintensief te zijn. Daarnaast moeten de regels eenvoudiger worden zodat er meer duidelijkheid komt voor de burger en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) de regels makkelijker kan uitvoeren.

(Ministerie van SZW)

Verder lezen
Terug naar overzicht