Sign. - Relativering van rechtspersoonlijkheid – Van der Heijdencongres 2011


Op 11 en 12 november 2011 vond het tweejaarlijkse Van der Heijdencongres plaats, met als thema 'Relativering van rechtspersoonlijkheid'. De schrijver bespreekt de verschillende bijdragen aan het congres. Bulten ging in op de aansprakelijkheid van niet-uitvoerende bestuurders, Kroeze besprak de rechtspersoonlijkheid en afgeleide schade, Strik ging in op de zelfstandigheid van de rechtspersoon in concernverhoudingen, Kortmann op de toerekening van externe rechtshandelingen en feitelijke handelingen aan de rechtspersoon, Van Olffen besprak de openbare vennootschap met rechtspersoonlijkheid, De Kluiver de gerelativeerde bv en Lunsingh Scheurleer en Lemstra wijdden zich ten slotte aan de claimstichting. Uit de bijdragen blijkt volgens de schrijver dat het theoretische en dogmatische denken over de rechtspersoon steeds meer plaats maakt voor een pragmatische benadering. Daarbij staat niet de vraag naar het wezen of de aard van de rechtspersoon voorop, maar richt men zich op (de wenselijkheid van) de gevolgen die de door de rechtspersoonlijkheid en in het bijzonder de beperkte aansprakelijkheid gecreëerde risicoverdeling heeft voor de bij de rechtspersoon betrokken personen.
(Ondernemingsrecht 2012, 61, mr. J. Barneveld)

Verder lezen
Terug naar overzicht