Sign. - Samenloop van erfrecht en adoptie in het Nederlandse internationaal privaatrecht


De auteurs bespreken de samenloop van erfrecht en adoptierecht: wanneer kan een buitenlandse adoptie in Nederland worden erkend en wat zijn daarvan de gevolgen? Hoe verhouden deze gevolgen zich tot het toepasselijke erfrecht? En hoe gaan we in Nederland in algemene zin om met het toepasselijke recht op voorvragen (zoals de geldigheid van een adoptie) die in het kader van een andere hoofdvraag (zoals de erfopvolging) aan de orde komen?

(mr. J.G. Knot en mr. A. Mens, TE – Tijdschrift Erfrecht 2013/4)

Verder lezen
Terug naar overzicht