Sign. - Soortaandelen in het aanmerkelijkbelangregime, hR 16 december 2011


De auteur bespreekt in dit artikel kort het arrest van de Hoge Raad van 16 december 2011, nr. 10/00158, inzake de behandeling van soortaandelen in het aanmerkelijkbelang- regime van de inkomstenbelasting. Daarbij gaat de hij in op de door de Hoge Raad ontwikkelde criteria voor de vaststelling of er al dan niet sprake is van een afzonderlijke soort aandelen. Tevens bespreekt de auteur de mogelijke gevolgen met betrekking tot de invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht. (FTV 2012/04, J.W.J. de Kort)

Verder lezen
Terug naar overzicht