Sign. - SW: goedkeuring voor waardering van serviceflats geldt ook voor 2012 en 2013


In het besluit van 25 november 2011 was voor de erfbelasting voor de jaren 2010 en 2011 goedgekeurd dat een serviceflat wordt gesteld op de waarde in het economische verkeer in plaats van op de WOZ-waarde ex artikel 21 lid 5 SW. Thans is een soortgelijke goedkeuring gepubliceerd voor sterfgevallen in de jaren 2012 en 2013.
De waarde in het economische verkeer is normaal gesproken de verkoopprijs of, als de flat niet verkocht is, de verwachte opbrengst van de serviceflat. Het probleem bij serviceflats is dat deze slechts verkocht kunnen worden ver onder de WOZ-waarde, vanwege persoonlijke diensten zoals maaltijden, huishoudelijke hulp en servicekosten die in dergelijke flats verplicht afgenomen moeten worden.
In de Wet WOZ kan echter geen rekening gehouden worden met het waardedrukkende effect van deze verplicht af te nemen persoonlijke diensten. De gemiddelde WOZ-waarde van serviceflats is inmiddels weliswaar fors gedaald nu gemeenten, op aanbeveling van de Waarderingskamer, rekening houden met het specifieke imago van serviceflats en de beperkte kring van gegadigden, maar onvoldoende om tegemoet te komen aan de problemen waar erfgenamen tegen aan lopen.
Daarom heeft staatssecretaris Weekers (Financiën) besloten om het beleidsbesluit waarin werd gesteld dat voor de erfbelasting uitgegaan mocht worden van de waarde in het economische verkeer op de datum van overlijden weer in het leven te roepen. Dit besluit was per 1 januari 2012 vervallen. Erfgenamen hoeven dan niet meer uit te gaan van de vastgestelde WOZ-waarde voor het belastingjaar ingeval de waarde in het economische verkeer in belangrijke mate afwijkt van de WOZ-waarde.

(Ministerie van Financiën 2 juli 2013, nr. BLKB2013/791M, …

Verder lezen
Terug naar overzicht