Sign. - Testament nietig omdat testateur zijn nieuwe vriendin benoemde tot erfgename?


De vader van X is in 2008 overleden. Hij was sinds 1982 weduwnaar door het overlijden van de moeder van X. Op 1 november 2005 had de vader een nieuw testament opgesteld waarbij hij al zijn eerdere testamenten heeft herroepen en zijn vriendin, met wie hij sinds 1984 samenwoonde, heeft benoemd tot enig erfgename. Nadat X kennis had genomen van het testament, heeft zij een klacht tegen de betreffende notaris ingediend. De Kamer van Toezicht heeft de notaris een waarschuwing opgelegd omdat de vriendin aanwezig was bij het verlijden van het testament terwijl de vader ten tijde van het testeren op hoge leeftijd was en hij met het nieuwe testament zijn bloedverwanten uitsloot van zijn erfenis. Thans stelt X voor de rechtbank dat het laatste testament van vader nietig is, omdat het onder invloed van een geestelijke stoornis tot stand is gekomen.
X verwijst hierbij onder meer naar een hoogleraar Ouderen- en Neuropsychiatrie (tevens hoofd van een Alzheimercentrum), die na bestudering van het medisch dossier van vader heeft gesteld dat in november 2005 met zekerheid sprake was van matig tot ernstige dementie en dat er zeer sterke aanwijzingen zijn dat de vader in november 2005 verminderd wilsbekwaam was.
De vriendin van de vader betwist het voorgaande. Volgens haar was bij de vader in november 2005 slechts sprake van een lichte vorm van Alzheimer, waarbij de heldere momenten overheersten.
De rechtbank is, mede op grond van de overwegingen van de Kamer van Toezicht en de conclusie van de hoogleraar, van oordeel dat X voorshands is geslaagd in het bewijs dat haar vader op 1 november 2005 niet in staat was om – voldoende zelfstandig en onafhankelijk van…

Verder lezen
Terug naar overzicht