Sign. - Toch horizontale werking anti-discriminatierichtlijnen?


Richtlijnconforme uitleg biedt alleen soelaas als de nationale wetgeving onduidelijk is, wat meestal niet het geval is. Aansprakelijk stellen van de staat voor onjuiste en/of ontijdige implementatie vergt een kostbare en tijdrovende extra procedure. Daarom bepleit de A-G directe horizontale werking, zoals het HvJ EG in Mangold deed, door erkenning van non-discriminatie als een algemeen beginsel van gemeenschapsrecht. (Conclusie A-G Bot in de HvJ EG-zaak Kücükdeveci/Swedex, C-555/07)

(Conclusie A-G Bot in de HvJ EG-zaak Kücükdeveci/Swedex, C-555/07)

Verder lezen
Terug naar overzicht