Sign. - Turboverdelen van aanmerkelijkbelangaandelen in een beleggingsvennootschap


Dit artikel gaat in op de vraag of en in hoeverre een turboverdeling van aandelen in een beleggingsvennootschap leidt tot afrekening over de aanmerkelijk belang claim als de langstlevende ook mede-erfgenaam is.

(mw. mr. M.M.J. Schuurman-van Nifterik, WPNR – Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 2013/6985)

Verder lezen
Terug naar overzicht