Sign. - Turkse en Marokkaanse weduwen behouden volledig nabestaandenpensioen


Volgens de rechtbank mag de overheid de nabestaandenuitkering van in het buitenland wonende weduwen niet terugbrengen tot het niveau van levensonderhoud in die landen. Elf Turkse en Marokkaanse weduwen hadden een zaak aangespannen tegen een vermindering van 40% op hun nabestaandenuitkering. Die vermindering was het gevolg van de invoering op 1 januari 2013 van het zogeheten woonlandbeginsel in de wet. In dat beginsel is vastgelegd dat de uitkering van (onder meer) in Turkije en Marokko wonende nabestaanden wordt aangepast aan het niveau van de kosten van levensonderhoud in die landen.
Volgens de rechtbank is deze verlaging in strijd met verschillende internationale regelingen. Die regelingen verbieden het onderscheid te maken op basis van de woonplaats van de uitkeringsgerechtigde. De rechtbank maakt de verlagingen daarom ongedaan.

(Rechtbank Amsterdam 22 augustus 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:5315)

Verder lezen
Terug naar overzicht