Sign. - Tussen toen en nu: verbrokkeling en herintegratie van het ondernemingsrecht


Dit artikel is een actualisatie van het opstel van de schrijver dat eerder dit jaar in een jUVAT-bundel verscheen. Daarin blikte hij terug op zijn inaugurele rede Rechtspersonen tussen contract en instituut (1987). Bij de terugblik op deze rede betrekt hij als startpunt zijn dissertatie Joint Ventures (1976), die hij enkele weken na inwerkingtreding van Boek 2 BW verdedigde. in zijn inaugurele rede liet hij vervolgens zien hoe die samenwerkings-bv doorwerkt. Van daaruit laat hij zien hoe zijn rechtsvergelijkend onderzoek naar de grondslagen van wetgeving en de ontwikkelingen in de rechtspraak op het terrein van het ondernemingsrecht uitmondden in zijn afscheidsrede Naar een Wetboek Ondernemingsrecht (2009). in deze rede illustreert hij opnieuw de nadelen van de versplinterde behandeling in het nieuwe BW en pleit hij weer voor een grondige herintegratie en vereenvoudiging van het gehele ondernemingsrecht.
(TvOB 2012, nr. 4, p. 11, prof. mr. M.J.G.C. Raaijmakers)

Verder lezen
Terug naar overzicht