Sign. - Tweede Kamer akkoord met ruimere erkenning transgenders


De Tweede Kamer heeft op 9 april jl. het wetsvoorstel van staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) aangenomen waardoor mensen die transgender zijn, makkelijker de vermelding van het geslacht op hun geboorteakte kunnen laten wijzigen. Wetsvoorstel 33 351 schrapt in Boek 1 BW en de Wet op de Gemeentelijke Basisadministratie een aantal voorwaarden voor aanpassing van de geslachtvermelding in de geboorteakte. De voorwaarde van fysieke aanpassing aan het gewenste geslacht en de voorwaarde van absolute onvruchtbaarheid (de zogeheten sterilisatie-eis) komen te vervallen. Tenslotte kan de wijziging – anders dan nu – worden bewerkstelligd buiten de rechter om. In de toekomst is het voldoende als een deskundige vaststelt dat de overtuiging van een persoon om tot het andere geslacht te behoren blijvend van aard is. Met die verklaring kan de ambtenaar van de burgerlijke stand de vermelding van het geslacht in de akte van de geboorte wijzigen, mits de verzoeker 16 jaar of ouder is. Een transgender is iemand met het gevoel tot de andere sekse te behoren dan waarvan hij of zijn sinds de geboorte de lichamelijke kenmerken heeft, en ook de behoefte heeft een geslachtsverandering te ondergaan of heeft ondergaan.
Voor transgenders betekent het schrappen van de vereisten van onvruchtbaarheid en van fysieke aanpassing aan het verlangde geslacht een ruimere erkenning van hun genderidentiteit. Zij kunnen sneller deelnemen aan het maatschappelijk leven in het door hen gewenste geslacht. Verandering van het geslacht in de geboorteakte werkt door in allerlei overheidsadministraties, waaronder het GBA. Dat heeft gevolgen voor het paspoort, andere reisdocumenten en school- en universiteitsdiploma's.

(Ministerie van Veiligheid en Justitie / Eerste Kamer)

Verder lezen
Terug naar overzicht