Sign. - Uitkoop Rodamco


Bij arrest van 9 maart 2010 («JOR» 2010/154) heeft de Ondernemingskamer een onderzoek door drie deskundigen bevolen naar de waarde van de over te dragen aandelen in het geplaatste kapitaal van Rodamco Europe NV. In haar tussenarrest van 1 februari 2011 acht de Ondernemingskamer de keuze van de deskundigen ten aanzien van de waarderingsmethode juist. De deskundigen hebben aansluiting gezocht bij de richtlijnen voor de berekening van de intrinsieke waarde, ofwel de Net Asset Value (NAV) van niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen van de European Association for Investors in Non-listed Real Estate Vehicles (INREV) en bij de richtlijnen van de European Public Real Estate Association (EPRA) voor de berekening van de NAV en de Triple Net Asset Value (NNNAV) van beursgenoteerde vastgoedfondsen. De deskundigen zijn van mening dat de door hen gehanteerde netto-intrinsieke waardemethode, waarbij de algemene beheerskosten niet als aftrekpost fungeren, de waarde van een vastgoedonderneming (zoals Rodamco) in het economische verkeer beter weergeeft dan de ondernemingswaarde waarbij deze aftrekpost wel is toegepast. De financiële gegevens tonen een opwaartse ontwikkeling van de NNNAV per aandeel in het eerste halfjaar 2010. Daarmee hebben de deskundigen nog geen rekening kunnen houden. Gelet hierop acht de Ondernemingskamer actualisering van de rapportage door de deskundigen noodzakelijk. Zij geeft de deskundigen opdracht de waarde te actualiseren per een zo recent mogelijke naar hun oordeel geschikte datum. In het eindarrest van 17 mei 2011 neemt de Ondernemingskamer de conclusie van de deskundigen en de gronden waarop deze berust over en maakt deze tot de hare. De Ondernemingskamer trekt de redenering en berekening in de toelichting van de deskundigen door tot…

Verder lezen
Terug naar overzicht