Sign. - Uitleg echtscheidingsconvenant in verband met kinderalimentatie


M en V zijn in 1979 met elkaar gehuwd. Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren, waaronder de thans 21-jarige dochter D. Het huwelijk is in 2013 door echtscheiding ontbonden. Bij beschikking van de rechtbank d.d. 25 juni 2003 is een kinderalimentatie vastgesteld van € 275 per maand en is het echtscheidingsconvenant opgenomen in de beschikking. In het convenant zijn partijen onder meer het volgende overeengekomen:
'3.1. De man zal met ingang van de inschrijving van de echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand, als bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van [D,] aan de vrouw betalen een bedrag van € 275 per maand, bij vooruitbetaling voor de eerste van de maand.
3.2. Deze bijdrage ten behoeve van [D] zal jaarlijks, te beginnen met ingang van 1 januari 2004, worden verhoogd volgens de thans geldende wettelijke indexering als bedoeld in artikel 1:402a BW.
3.3. (...)
3.4. Partijen verbinden zich jegens elkaar en tegenover de minderjarigen, vanaf het moment dat zij de achttienjarige leeftijd hebben bereikt, de studietoelage/beurs in het kader van de Wet Studie Financiering aan te zullen vullen ter hoogte van de dan vast te stellen ouderlijke bijdrage; ieder naar rato van het inkomen.'
M heeft maandelijks € 275 kinderalimentatie voldaan, tot het moment dat D de leeftijd van achttien jaar bereikte. Vanaf dat moment heeft hij niks meer betaald. Vaststaat dat M de bijdrage nooit heeft geïndexeerd. In geschil is de vraag of M thans alsnog de achterstallige indexering (ad in totaal € 886…

Verder lezen
Terug naar overzicht