Sign. - Uitleg en aanvulling van testamenten


De auteur bespreekt de uitspraak van Rechtbank Rotterdam van 25 mei 2011 (LJN BQ6199). Erflater heeft in zijn testament een bij zijn overlijden inmiddels ontbonden vereniging tot erfgenaam benoemd. Door middel van uitleg van het testament wordt in plaats van de vereniging een stichting met een vergelijkbaar doel gesteld, nu waarschijnlijk is dat erflater, indien hij op de hoogte zou zijn geweest van de ontbinding van de vereniging, zijn testament zou hebben gewijzigd, in die zin dat de stichting als erfgenaam zou zijn benoemd.

(J.J.M. Grapperhaus, JBN – Juridische Berichten voor het Notariaat 2012/3, p. 3)

Verder lezen
Terug naar overzicht