Sign. - Uitleg van een uitsluitingsclausule


Een uitsluitingsclausule kan op grond van artikel 1:94 lid 2 sub a BW worden verbonden aan een uiterste wilsbeschikking of aan een gift. Daarbij kunnen vragen van uitleg rijzen. De auteur gaat, mede aan de hand van recente jurisprudentie, in op de regels omtrent de uitleg van deze clausules, waarbij het verschil maakt of deze in een testament of bij een gift zijn gedaan.

(B.E. Reinhartz, TE – Tijdschrift Erfrecht 2014/1)

Verder lezen
Terug naar overzicht