Sign. - Uitleg van huwelijkse voorwaarden; een verkenning


Naar aanleiding van recente ontwikkelingen in het algemene vermogensrecht verkennen de auteurs welke benaderingswijze bij uitleg van huwelijkse voorwaarden in de rechtspraak wordt gehanteerd, alsmede welke als uitgangspunt het best passend is.

(M. Strutz en E.M.J.M.C. Verhagen, WPNR – Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 2013/6980)

Verder lezen
Terug naar overzicht