Sign. - Uitleg van testament, wie zijn ‘mijn kinderen’


Bij het opmaken van een testament zullen door de testateur en de notaris uiteraard de uiterste wilsbeschikkingen en daarbij behorende bedoelingen van de testateur zo volledig mogelijk worden vermeld. Het komt desondanks voor dat na het overlijden van de testateur de uiterste wilsbeschikkingen op het eerste gezicht duidelijk zijn, maar er in de uitwerking van de uiterste wil toch onduidelijkheden opkomen. (HR 18 februari 2011, LJN BO9481.)

(mr. J.L. Driessen-Kleijn, JBN – Juridische Berichten voor het Notariaat 2012/2, p. 8)

Verder lezen
Terug naar overzicht