Sign. - Uitleg van testamentaire bepaling


Ten tijde van het opmaken van de ouderlijke boedelverdeling was erflater A gehuwd met echtgenoot B. In zijn testament verklaart hij het versterferfrecht van toepassing ‘voor het geval ik na of tegelijk in de zin der wet met mijn genoemde echtgenoot kom te overlijden’. Als A overlijdt is B reeds overleden en is A op hoge leeftijd hertrouwd met C. Tussen de kinderen van A en C ontstaat een geschil of C erfgenaam is op grond van voornoemde testamentaire bepaling of niet.

Het Hof Den Haag 7 februari 2017, …

Verder lezen
Terug naar overzicht