Sign. - Vader geen belanghebbende


M en V zijn met elkaar gehuwd geweest, uit welk huwelijk de (thans nog minderjarige) dochter D is geboren. M, V en D hebben tot eind 1998 in gezinsverband samengeleefd. Het huwelijk van M en V is in 1999 door echtscheiding ontbonden. V heeft het gezag over D. De kinderrechter heeft op 16 augustus 2011 de ondertoezichtstelling van D uitgesproken. Bureau Jeugdzorg heeft een verzoek ingediend tot verlenging van de ondertoezichtstelling. M wenst daarbij te worden aangemerkt als belanghebbende en in die hoedanigheid te worden gehoord.
Volgens M is er tussen hem en D sprake van family life. Niet alleen was daarvan tijdens het huwelijk van M en V sprake, zo beargumenteert M, maar ook na de echtscheiding, aangezien M en V nog tot eind 2005 een affectieve relatie met elkaar hadden. Sinds maart 2006 is M gedetineerd en heeft hij geen contact meer met D.
Nu M geen gezag over D uitoefent, haar zeker al sinds eind 2005 (en mogelijk al langer) niet meer als behorende tot zijn gezin verzorgt en opvoedt en sinds maart 2006 zelfs geen enkel contact meer met haar gehad heeft, beschouwt de kinderrechter M niet als belanghebbende in deze procedure. Hij zal daarom geen oproeping voor de terechtzitting ontvangen en aan hem worden geen verzoekschrift en andere processtukken in deze procedure toegezonden.

(Rechtbank Alkmaar 27 juli 2012, LJN BX8531)

Verder lezen
Terug naar overzicht