Sign. - Vanaf 1 oktober internationale huwelijksakte voor partners zelfde geslacht mogelijk in alle gemeenten


Twee mannen zijn in december 2005 in Bergen op Zoom getrouwd en hebben zich sinds 1 januari 2011 gevestigd in Spanje. Om hun huwelijk bij de Spaanse autoriteiten te laten registreren, hebben ze een uittreksel van hun huwelijksakte in het Spaans nodig van de gemeente Bergen op Zoom. Het gevraagde uittreksel ontvangen ze, maar op het formulier staat dat ze man en vrouw zijn. In reactie op hun vragen hierover laat de gemeente weten dat het standaardformulier dat voor een dergelijk uittreksel wordt gebruikt, alleen de mogelijkheid biedt om de combinatie man/vrouw aan te geven. De mannen leggen deze kwestie voor aan de Nationale Ombudsman.
Uit onderzoek door de Nationale Ombudsman blijkt dat gemeenten, overeenkomstig Europese afspraken, inderdaad een standaardformulier moeten gebruiken en niet eigenhandig de combinatie 'man/vrouw' mogen wijzigen in 'man/man'. Het is de bedoeling dat het formulier in de toekomst aangepast wordt, maar daarmee moeten alle verdragspartners instemmen en daar is helaas veel tijd mee gemoeid. Het blijkt dat er reeds in 2010 Kamervragen zijn gesteld over deze kwestie. In reactie hierop is de Nederlandse Vereniging van Burgerzaken (NVvB) gevraagd een modeluittreksel voor gemeenten te ontwikkelen dat kan worden gebruikt totdat het standaardformulier wordt aangepast.
Desgevraagd laat de NVvB aan de Nationale Ombudsman weten dat er weliswaar een modelakte is ontwikkeld, maar dat een wijziging van het Besluit Burgerlijke Stand noodzakelijk is om niet in strijd met het verdrag te handelen.
De Nationale Ombudsman kaart daarop de problematiek aan bij minister van Veiligheid en Justitie. In reactie daarop laat de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie weten dat door de NVvB een uniform model is…

Verder lezen
Terug naar overzicht