Sign. - Verbodenverklaring, ontbinding en art. 11 lid 2 eVrM (i) en (ii)


Het OM kan een verzoek tot verbodenverklaring en ontbinding van bepaalde rechtspersonen indienen ingevolge art. 2:20 BW. De mogelijkheid tot het verbieden van rechtspersonen en tot het gedwongen ophouden te bestaan van bepaalde rechtspersonen staat al enige tijd in de belangstelling. De schrijfster bespreekt de vraag wanneer een rechtspersoon werkzaamheden verricht die in strijd zijn met de openbare orde. Mede aan de hand van de Hells Angels-beschikking van de Hoge Raad (HR 26 juni 2009, «JOR» 2009/222) gaat ze na wat de reikwijdte van het begrip 'werkzaamheid' is. Tot slot bespreekt de schrijfster de vraag of de toepassing van art. 2:20 lid 1 BW in de toekomst kansrijker is. (WPNR 2012/6918 en 6919, mr. M.Y. Nethe)

Verder lezen
Terug naar overzicht