Sign. - Verdeling huwelijksgoederengemeenschap


De vraag die partijen verdeeld houdt is of de waarde van de levenslooppolis van de man, die in het kader van een vervroegd pensioen is opgebouwd, dient te worden verrekend. De vrouw heeft niet aannemelijk gemaakt dat de man naast de ontvangen werkgeversbijdragen extra premies heeft gestort in deze polissen. Zij heeft ook overigens geen omstandigheden naar voren gebracht die het oordeel kunnen dragen dat zij een niet te verwaarlozen band met het in de polissen opgebouwde tegoed heeft. De redelijkheid en billijkheid staan onder deze omstandigheden eraan in de weg dat de man de in de polissen opgebouwde waarden (die uit daartoe bestemde werkgeversbijdragen zijn gevormd ter uitvoering van een collectieve regeling voor vervroegd uittreden) met de vrouw dient te verrekenen.

(Gerechtshof Amsterdam 7 mei 2013, ECLI:NL:GHAMS:2013:2397)

Verder lezen
Terug naar overzicht