Sign. - Verdelingskosten ook voor rekening van deelgenoot die wordt uitgeboedeld


De broers A en B zijn gezamenlijk eigenaar van een woning; A voor 60% en B voor 40%. Op vordering van A heeft de rechtbank de woning toegedeeld aan A. Volgens A moeten de kosten van de overdracht bij helfte tussen partijen gedeeld worden. B is het daar niet mee eens. Volgens hem is het gebruikelijk dat de koper de kosten van de overdracht draagt.
De rechtbank oordeelt dat de notariskosten die gepaard gaan met de overdracht door partijen gelijkelijk (lees: fifty-fifty en dus niet 60:40) gedragen moeten worden, aangezien zij gezamenlijk belang hebben bij de verdeling. De verschuldigde overdrachtsbelasting moet door A, als 'kopende' partij, worden gedragen.

(Rechtbank Arnhem 2 november 2011, LJN BU5151)

Verder lezen
Terug naar overzicht