Sign. - Verlenging machtiging tot uithuisplaatsing


De machtiging wordt verleend, maar niet voor de duur van de ondertoezichtstelling. Bureau Jeugdzorg en de hulpverleners van de vader staan lijnrecht tegenover elkaar wat betreft de mogelijkheden of de minderjarige nog teruggeplaatst kan worden naar de ouders. De rechtbank hecht de meeste waarde aan de bevindingen van de hulpverleners van de vader. Daarbij wordt overwogen dat deze hulpverleners het meeste contact hebben (gehad) met de ouders. Bovendien werkt (de deskundige van) De Waag op basis van een wetenschappelijk onderbouwd model, het zogenaamde signs of safety-model. Van belang ook is dat door De Waag is gewerkt met een interdisciplinair team, hetgeen betekent dat verschillende specialisten met elkaar hebben samengewerkt en uiteindelijk hebben geconcludeerd dat terugplaatsing naar de ouders op termijn mogelijk moet zijn.

(Rechtbank 's-Gravenhage 21 februari 2011, LJN BV2650)

Verder lezen
Terug naar overzicht