Sign. - Vernietiging toestemming voor erkenning


Uit de – inmiddels verbroken – affectieve relatie tussen M en V is kind K geboren. M heeft K erkend, bij welke gelegenheid tevens werd bepaald dat K de geslachtsnaam van M heeft. V vordert de toestemming voor de erkenning van het vaderschap door M nietig te verklaren. Volgens V heeft zij door misbruik van omstandigheden (artikel 3:44 BW) toestemming gegeven voor de erkenning. V was 19 jaar oud toen zij een relatie met M kreeg en heeft vrij snel daarna K gekregen. Nadat zij toestemming had gegeven voor de erkenning, ontdekte zij dat M twintig jaar ouder is dan hij had gezegd, dat hij meerdere keren getrouwd is geweest, dat hij meerdere kinderen bij verschillende vrouwen heeft en dat hij een strafblad heeft. V stelt destijds erg afhankelijk van M te zijn geweest, dat zij door hem mishandeld werd en dat M dreigde K weg te laten halen door Bureau Jeugdzorg als zij geen toestemming gaf voor de erkenning.
Het verlenen van toestemming voor de erkenning van een kind is een rechtshandeling. Deze rechtshandeling is vernietigbaar wanneer zij door bedreiging, bedrog of misbruik van omstandigheden tot stand is gekomen. Er is sprake van misbruik van omstandigheden indien sprake is van:
- bijzondere omstandigheden: de een moet ten opzichte van de ander een zwakke positie innemen;
- causaal verband: zou V de toestemming niet (of niet op dezelfde voorwaarden) hebben gegeven als het misbruik niet had plaatsgevonden?
- een ander bevordert de totstandkoming van de rechtshandeling;
- kenbaarheid en
- misbruik.
Het beoordelingsmoment van het misbruik ziet op de omstandigheden ten tijde van de rechtshandeling (lees…

Verder lezen
Terug naar overzicht