Sign. - Vernietiging van de erkenning


Partijen hebben gedurende twee jaar een affectieve relatie gehad en hebben samen een kind gekregen. Zes jaar na het einde van hun relatie heeft X het kind erkend en is de naam van het kind gewijzigd in de naam van de erkenner. De moeder heeft van rechtswege het gezag over het kind. In 2011 is een bijzondere curator benoemd.
De man verzoekt de erkenning van het kind door X te vernietigen (artikel 1:205 lid 1 sub b BW) en hem vervangende toestemming tot erkenning te verlenen (artikel 1:204 lid 3 BW). Ter onderbouwing van zijn verzoek voert de man aan dat hij de biologische vader van het kind is en dat de moeder slechts toestemming heeft gegeven voor erkenning door X met geen ander doel dan de belangen van de man als verwekker te schaden.
X heeft ter zitting verklaard in te stemmen met het verzoek van de man en erkent dat hij zich onder druk gezet voelde door de vrouw om het kind te erkennen.
De bijzondere curator heeft vastgesteld dat het verzoek van de man niet voldoet aan de strikte eisen die in de jurisprudentie worden gesteld aan misbruik van omstandigheden door de vrouw. Inhoudelijk heeft de curator ingestemd met het verzoek tot erkenning door de man en heeft er op gewezen dat het kind behoort te weten van wie het afstamt. In dit kader dient echter wel een belangenafweging plaats te vinden. De belangen van het kind bij erkenning door de man dienen gewogen te worden. De bijzondere curator heeft het verzoek van de man overgenomen.
Volgens de rechtbank is voldoende aannemelijk geworden dat de uitgeoefende druk van de vrouw op X bij…

Verder lezen
Terug naar overzicht