Sign. - Vernietiging van erkenning op grond van misbruik van omstandigheden


M en V hebben van februari 2009 tot augustus 2009 een affectieve relatie. Na het verbreken daarvan blijkt V (ongepland) zwanger van dochter D. Vaststaat dat M de verwekker van D is.
D, die in 2010 wordt geboren, wordt op 30 augustus 2011 erkend door X (op dat moment de partner van V). V en X hebben beiden het gezag over D. D verblijft bij V en heeft geen contact met M.
M wenst D te erkennen en verzoekt de rechtbank de erkenning door X te vernietigen. Volgens M is hij ernstig ziek geweest waardoor hij, mede vanwege de lange revalidatietijd, niet in staat is geweest om eerder een verzoek tot erkenning van D in te dienen.
In artikel 1:205 BW zijn limitatief opgenoemd de personen die vernietiging van de erkenning kunnen verzoeken, alsmede de gronden waarop zij dit kunnen doen. M (de verwekker van D) behoort daar niet toe. Uit de parlementaire geschiedenis en de jurisprudentie (o.a. HR 12 november 2004, LJN AQ7386) kan evenwel worden afgeleid dat onder omstandigheden aan de verwekker van een kind, dat door een ander dan de verwekker is erkend, evengoed de mogelijkheid wordt verleend om vernietiging van de erkenning te verzoeken. Daarbij zijn twee situaties te onderscheiden: (1) de situatie waarin de verwekker vervangende toestemming tot de erkenning heeft kunnen vragen, maar zulks heeft nagelaten en (2) de gevallen waarin de verwekker niet of niet tijdig om vervangende toestemming heeft kunnen vragen, bijvoorbeeld omdat hem niet bekend was dat hij de verwekker van het betrokken kind is.
D is veertien…

Verder lezen
Terug naar overzicht