Sign. - Vernietiging van huwelijkse voorwaarden door bedreiging van echtgenote


M en V zijn in 1993 gehuwd in algehele gemeenschap van goederen. In 2007 hebben zij huwelijkse voorwaarden opgesteld welke akte door notaris N bij volmacht is gepasseerd. In 2009 verzoekt V de huwelijkse voorwaarden te vernietigen wegens bedreiging dan wel misbruik van omstandigheden (artikel 3:44 lid 2 en 4 BW). De rechtbank wijst het verzoek toe, nu uit getuigenverklaringen is gebleken dat V tegen haar wil door M is bewogen tot het ondertekenen van de volmacht (M dreigde met een echtscheiding en het doen van aangifte van belastingfraude tegen de familie van V).
In hoger beroep overweegt het hof het volgende. Degene die onder invloed van bedreiging een rechtshandeling heeft verricht (zoals in casu V), heeft weliswaar de wil om die rechtshandeling tot stand te brengen, maar niet kan worden gezegd dat deze wil berust op een werkelijk en volwaardig proces van vrije wilsvorming. Hiervoor ziet het hof een sterke aanwijzing in de omstandigheid dat het initiatief bij de totstandkoming van de huwelijkse voorwaarden steeds van M is uitgegaan. Immers, blijkens zijn eigen verklaring heeft M:
- notaris N benaderd;
- het eerste gesprek met N alleen (dus zonder V) gevoerd;
- nadien ook alleen contacten onderhouden met N (zoals blijkt uit de e-mail-correspondentie, waaruit bovendien naar voren lijkt te komen dat N door M werd gezien als behartiger van vooral zijn belangen), en:
- de verschillende concepten voor de huwelijkse voorwaarden aan V voorgelegd, deze zelf aangepast en de aldus gewijzigde concepten ook zelf gemaild aan N.
M voert nog aan dat V bij hem nimmer bezwaar heeft gemaakt tegen de huwelijkse…

Verder lezen
Terug naar overzicht