Sign. - Vernieuwing stelsel rechtsbijstand


Bij echtscheidingen gaat het gezinsinkomen de basis vormen voor de beoordeling of iemand in aanmerking komt voor een toevoeging, aldus staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) op 12 juli in zijn brief aan de Tweede Kamer over de vernieuwing van het stelsel van rechtsbijstand. Nu telt het inkomen van de ex-partner in beginsel niet mee. Het is, aldus Teeven, echter niet de taak van de overheid om advocatenbijstand te financieren als er voldoende geld is, maar de echtelieden door omstandigheden dat niet met elkaar willen delen. Om dit op te lossen, kan de partner met inkomen of vermogen worden verplicht een bedrag te storten in een depot dat kan worden gebruikt door de aanstaande ex-echtgeno(o)t(e) voor de kosten voor de echtscheidingsprocedure.

(Ministerie van Veiligheid en Justitie)

Verder lezen
Terug naar overzicht