Sign. - ‘Verplichtstelling’ van mediation?


In het wetsvoorstel ter implementatie van de Europese mediationrichtlijn wordt mediation niet verplicht gesteld, maar de rechter kan in elke stand van een procedure partijen voorstellen deel te nemen aan mediation. Verplichtstelling, al dan niet naar aanleiding van de implementatie van de richtlijn, is in een aantal landen in Europa wel gebeurd. Ook komt het voor dat er weliswaar geen verplichting tot mediation bestaat, maar dat het niet opvolgen van een suggestie van de rechter om mediation te beproeven, kan worden gesanctioneerd door middel van financiële consequenties. De auteur tracht een antwoord te vinden op de vraag welke inhoud het aanbevelingsrecht in ons land straks krijgt, nu de wetgever doende is dit aanbevelingsrecht te codificeren.

(mr. dr. M. Brink, NJB – Nederlands Juristenblad 2011/39, p. 2652)

Verder lezen
Terug naar overzicht