Sign. - Verruiming van de mogelijkheid tot beneficiaire aanvaarding gewenst?


Op 1 februari 2013 deed de kantonrechter te Roermond (Rechtbank Limburg) een uitspraak in een zaak waarin erfgenamen die de nalatenschap in eerste instantie zuiver aanvaard hadden, bij nader inzien de nalatenschap toch liever beneficiair wilden aanvaarden. Met veel kunstgrepen, vooral gebaseerd op de redelijkheid en billijkheid, kwam de kantonrechter tot de conclusie dat de zuiver aanvaard hebbende erfgenamen alsnog beneficiair konden aanvaarden. De vraag is: kan dat eigenlijk wel onder de huidige wetgeving? En, gesteld dat het niet zou kunnen, zou het dan wenselijk zijn dat de wet een voorziening biedt om tot de door de kantonrechter gekozen oplossing te komen?

(J. Mellema-Kranenburg, JBN – Juridische Berichten voor het Notariaat 2013/10)

Verder lezen
Terug naar overzicht