Sign. - Verstrekking van volmacht is geen daad van zuivere aanvaarding


Tot aan hun echtscheiding waren M en V gehuwd in algehele gemeenschap van goederen. Tussen partijen is onder meer de vraag gerezen of de nalatenschap van V's vader, die tijdens het huwelijk van M en V is overleden, in de huwelijksgoederengemeenschap is gevallen. Volgens M heeft V de nalatenschap weliswaar vier maanden na het overlijden verworpen, maar heeft zij in de tussengelegen periode een daad van zuivere aanvaarding verricht.
Volgens het hof heeft V meegewerkt aan de feitelijke afwikkeling van de nalatenschap, in die zin dat zij door middel van een volmacht naast haar broer en zus mede de voor verkoop van het huis van vader benodigde opdracht aan de makelaar heeft gegeven. V heeft daarmee geen handeling verricht waartoe zij slechts in haar hoedanigheid van erfgename bevoegd zou zijn geweest. Dat zou anders zijn indien een eventuele verkoop ertoe geleid zou hebben dat V de woning (mede) in eigendom zou hebben overgedragen. Het geven van een verkoopopdracht alsmede de verkoop van enig goed staat ook een niet-erfgenaam vrij, zodat het enkel verstrekken van de volmacht geen daad van zuivere aanvaarding met zich brengt.

(Gerechtshof 's-Gravenhage 12 december 2012, LJN BY7428)

Verder lezen
Terug naar overzicht