Sign. - Vervangende toestemming voor verhuizing naar de VS


M en V zijn in 1989 met elkaar gehuwd, uit welk huwelijk drie kinderen zijn geboren: A (thans 22 jaar), B (thans 16 jaar) en C (thans 13 jaar). Het huwelijk van M en V is door echtscheiding ontbonden. Partijen oefenen gezamenlijk het gezag uit over B en C. A woont sinds 2009 zelfstandig in Nederland. B woont sinds 2011 bij zijn tante in Amerika en gaat daar ook naar school. C heeft sinds 2009 zijn hoofdverblijfplaats bij V en haar nieuwe partner (X). V en X hebben in 2010 samen zoon D gekregen.
V verzoekt om vervangende toestemming om met C naar de VS te verhuizen. Tevens verzoekt zij in dit verband een internationale zorgregeling vast te stellen ten aanzien van C. V voert aan dat de noodzaak van de verhuizing naar de VS erin is gelegen dat X de mogelijkheid heeft gekregen om twee boeken over de Amerikaanse geschiedenis in de VS te publiceren, waarvoor het verblijf in de VS de komende zes jaren noodzakelijk is, aldus V. Daarnaast heeft V een brief van haar werkgever overgelegd, waaruit blijkt dat zij – bij verkregen toestemming voor verhuizing – naar de VS zal worden overgeplaatst. Tevens heeft ze stukken overgelegd waaruit blijkt dat zij met het gezin in [plaats VS] zal gaan wonen.
Tenslotte stelt V dat het in het belang van C is dat de huidige gezinssituatie wordt gecontinueerd.
Volgens de rechtbank pleit tegen het verlenen van toestemming tot verhuizen de mate waarin M en V in staat zijn tot communicatie en overleg, welk slechte communicatie voornamelijk aan V moet worden toegerekend. Gebleken is dat…

Verder lezen
Terug naar overzicht