Sign. - Vervangende toestemming voor verhuizing vanwege economische noodzaak


Uit de – inmiddels beëindigde – affectieve relatie tussen M en V zijn twee kinderen geboren. De ouders oefenen gezamenlijk het gezag uit. De hoofdverblijfplaats van de kinderen is bij V bepaald. Daarnaast is een zorgregeling tussen de kinderen en M bepaald. V verzoekt de rechtbank vervangende toestemming om met de kinderen te verhuizen. In 2010 heeft zij te horen gekregen dat zij vanwege bezuinigingen een andere baan moest zoeken. Zij heeft zonder succes gezocht naar een baan in haar huidige woonomgeving. Uiteindelijk heeft zij elders een baan gevonden. Gelet op het huidige economische klimaat zag zij geen andere mogelijkheid dan die baan te aanvaarden, hetgeen zij dan ook heeft gedaan. Dit noodzaakt echter wel een verhuizing, aldus V.
De rechtbank overweegt dat in het geval ouders een geschil hebben over een door één van hen voorgenomen verhuizing alle omstandigheden van het geval in acht en alle belangen in acht genomen moeten worden. Vaststaat dat V in hoofdzaak de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen betaalt. V wist in 2010 dat haar functie zou komen te vervallen. Gelet op de financiële behoeften van haar gezin, was het noodzakelijk dat zij een nieuwe functie op vergelijkbaar (salaris)niveau zou bemachtigen. Gedurende twee jaar heeft V gesolliciteerd en genetwerkt. Uiteindelijk is het haar gelukt om verder weg een baan te vinden. Dit is mede gelegen aan de specifieke aard van haar expertise. Volgens de rechtbank heeft V zich voldoende ingespannen om de verhuizing te voorkomen, maar is dit niet gelukt. De verhuizing is simpelweg vanuit economisch gezichtspunt noodzakelijk. M heeft nagelaten om een passend alternatief aan te dragen.
Ten…

Verder lezen
Terug naar overzicht