Sign. - Verwekker of donor?


M en V zijn in 2009 met elkaar in contact gekomen via een website voor wensmoeders. M reageerde op een bericht van V, waarin zij aangaf op zoek te zijn naar een spermadonor. M heeft sperma afgegeven bij een behandelcentrum, waar hij op 22 juni 2010 een donorverklaring heeft ondertekend. Eind 2010 wordt V bij het behandelcentrum kunstmatig geïnsemineerd met het sperma van M. Medio 2011 bevalt zij van een kind. Vaststaat dat M de biologische vader is. M heeft de minderjarige niet erkend.
V verzoek gerechtelijke vaststelling van het vaderschap van M (artikel 1:207 BW) en vaststelling van door M te betalen kinderalimentatie van € 350 per maand (artikel 1:208 BW).
Volgens V is M de verwekker van de minderjarige, omdat zij destijds een relatie met elkaar hadden. V stelt dat de conceptie kan hebben plaatsgevonden zowel als gevolg van seksuele gemeenschap tussen partijen als van kunstmatige inseminatie bij het behandelcentrum.
M betwist niet dat hij de biologische vader van de minderjarige is, maar wel dat hij in de juridische zin als verwekker kan worden aangemerkt.
De rechtbank stelt voorop dat, nu het biologisch vaderschap van M vaststaat, het in beginsel aan M is om zijn stelling dat hij niet de verwekker is te bewijzen. Met overlegging van voornoemde donorverklaring is hij daarin volgens de rechtbank geslaagd. Weliswaar is de overgelegde verklaring geen donorovereenkomst zoals die regelmatig tussen een donor en de wensmoeder wordt opgesteld en waarbij partijen nadrukkelijk overeenkomen dat er geen familierechtelijke betrekkingen tussen de donor en het kind tot stand zullen komen, maar als M en V destijds een liefdesrelatie zouden hebben gehad, …

Verder lezen
Terug naar overzicht