Sign. - Verzekeringsplicht in geval van schade als gevolg van confrontatie met agressie bij het uitoefenen van de functie indien werkgever in de periode van het ongeval tegen redelijke voorwaarden een verzekering had kunnen afsluiten


Verzekeringsplicht in geval van schade als gevolg van confrontatie met agressie bij het uitoefenen van de functie indien werkgever in de periode van het ongeval tegen redelijke voorwaarden een verzekering had kunnen afsluiten die dekking zou hebben geboden tegen dergelijke schade

Werknemer is bij werkgever, een zorginstelling die onder andere zorg biedt aan psychiatrische patiënten, sinds 1999 in dienst als sociotherapeut. In augustus 2006 heeft een patiënt onverwacht, na een gesprek dat goed leek te zijn verlopen, de rechterarm van deze werknemer op de rug omgedraaid. Hierdoor is een spier in het schoudergewricht gescheurd. Werknemer heeft hiervoor meerdere operaties moeten ondergaan. Werknemer heeft werkgever aansprakelijk gesteld. Primair op grond van art. 7:658 BW en subsidiair op grond van art. 7:611 BW. Het hof oordeelt dat geen sprake is van een schending van de zorgplicht. Het kan in het midden blijven of een signalerings- en/of risicotaxatie beschikbaar was/waren, dit had de situatie niet veranderd. De patiënt stond niet als onberekenbaar bekend, werknemer had een anti-agressiecursus gevolgd, er was geen gespannen situatie op dat moment, de handeling verliep snel waardoor het ongeval niet had kunnen worden voorkomen en werknemer beschikte over een alarmpieper. Echter, het hof oordeelt dat de eisen van goed werkgeverschap kunnen meebrengen dat een werkgever als de zorginstelling is, gehouden is een behoorlijke verzekering af te sluiten voor haar werknemers. De werknemers dienen immers werkzaamheden te verrichten waaraan serieuze specifieke veiligheidsrisico's verbonden zijn die niet door middel van veiligheidsmaatregelen kunnen worden voorkomen. Vereiste voor een dergelijke verzekeringsplicht is wel dat werkgever in de periode van het ongeval tegen…

Verder lezen
Terug naar overzicht