Sign. - Verzoek OvJ tot voornaamswijziging in verband met geslachtsnaamaanduiding afgewezen


De rechtbank toetst aan artikel 1:4 BW. In lid 2 is opgenomen dat de ambtenaar van de burgerlijke stand weigert in een geboorteakte voornamen op te nemen die ongepast zijn, of overeenstemmen met bestaande geslachtsnamen tenzij deze tevens gebruikelijke voornamen zijn. In dit wetsartikel is niets opgenomen over het niet mogen opnemen van een voorvoegsel dat een geslachtsnaamaanduiding inhoudt, zoals dat in het onderhavige geval is gebeurd. Verzoeker heeft niet nader onderbouwd waarom er desondanks strijd zou zijn met enig wetsartikel.

(Rechtbank Groningen 31 januari 2012, LJN BV3086)

Verder lezen
Terug naar overzicht