Sign. - Verzoek tot erkenning kind met Gambiaanse nationaliteit


Op de vraag of het kind reeds in Gambia is erkend, is in beginsel Gambiaans recht van toepassing. Niet duidelijk is of volgens Gambiaans recht erkenning heeft plaatsgevonden. Uit artikel 7 en artikel 39 IVRK volgt dat de minderjarige er belang bij heeft dat de vraag of erkenning heeft plaatsgevonden, wordt beantwoord aan de hand van een toetsbaar rechtsstelsel. De rechtbank ziet aanleiding aan te knopen bij het Engelse recht. Volgens het Engelse recht heeft geen erkenning plaatsgevonden, zodat de verzoeker de minderjarige kan erkennen.

(Rechtbank Groningen 2 augustus 2011, LJN BV0399)

Verder lezen
Terug naar overzicht