Sign. - Voldoet Nederland aan de aanbeveling van de Europese Commissie op het gebied van de grensoverschrijdende erfbelasting?


Op 15 december 2011 is door de Europese Commissie een aantal aanbevelingen gepresenteerd om oplossingen aan te dragen inzake grensoverschrijdende erfbelasting. De auteurs behandelen deze aanbevelingen en gaan na in hoeverre Nederland hieraan voldoet.

(prof. dr. F. Sonneveldt en mw. mr. M. de L. Monteiro, WPNR – Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 6934, p. 439)

Verder lezen
Terug naar overzicht