Sign. - Voogdijaanwijzing kan nu ook door aantekening in gezagsregister


De Tweede Kamer heeft op 3 oktober 2013 ingestemd met wetsvoorstel 33 526 waardoor ouders ook een voogd kunnen aanwijzen via het gezagsregister bij de rechtbank. Net zoals dat nu gebeurt bij de aanvraag van het gezamenlijk gezag door ongehuwden en niet-geregistreerde ouders.

Verder lezen
Terug naar overzicht