Sign. - Vragen van erfgenamen over de WOZ-waarde


Erfgenamen die vragen hebben over de WOZ-waarde van het verkregen pand, kunnen voor de waarde in 2012 terecht bij de gemeente en voor de waarde in 2013 bij de Belastingdienst. Dat schrijft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Deze waarde is van belang voor het vaststellen van de erfbelasting. Een voorbeeld. Als iemand in 2012 overlijdt, verkrijgt de erfgenaam de woning. In de aangifte erfbelasting moet de erfgenaam de waarde van de woning opgeven. De erfgenaam kan daarbij kiezen uit twee mogelijkheden: (1) de vastgestelde WOZ-waarde voor 2012, of (2) de WOZ-waarde voor 2013.
Kiest de erfgenaam de eerste optie, dan verstrekt de gemeente op verzoek een WOZ-beschikking voor 2012. De erfgenaam kan bij de heffingsambtenaar eventueel bezwaar indienen tegen die WOZ-beschikking. Kiest de erfgenaam voor optie 2, dan is er nog geen vastgestelde waarde voor 2013. De gemeente kan dan volstaan met doorverwijzen naar de inspecteur erfbelasting van de Belastingdienst.
De erfgenaam kan ook besluiten om bij de aangifte de waarde voor 2013 zelf te schatten. De Belastingdienst bepaalt dan of dat de waarde is voor 2013 met inachtneming van de taxatieregels van de Wet WOZ. Bezwaar tegen deze voor 2013 door de inspecteur vastgestelde waarde moet de erfgenaam indienen bij de Belastingdienst.
Volgens de Vereniging Eigen Huis verlaagt de inspecteur van de Belastingdienst de waarde bij keuze 2 op verzoek van de erfgenamen ambtshalve als in 2013 blijkt dat de door de gemeente voor 2013 vastgestelde WOZ-waarde lager is dan de waarde die door belanghebbende/de Belastingdienst voor 2013 is vastgesteld.


(Plein+)

Verder lezen
Terug naar overzicht