Sign. - Vrouw had op de hoogte moeten zijn van financiële situatie van haar (ex-)man


V en M hebben sinds zes jaar een affectieve relatie. V heeft in het verleden in de schuldsanering gezeten. V en M sluiten een koopovereenkomst voor een huis met X. Wanneer zij een financiering aanvragen, wordt V gebeld door de bank met de mededeling dat er een probleem is met de aanvraag, omdat er sprake zou zijn van een krediet op naam van M. Uiteindelijk wordt de aanvraag bij twee instanties afgewezen. V en M beroepen zich op het financieringsvoorbehoud. X deelt hierop aan M mee dat zij niet hebben voldaan aan hun inspanningsverplichting voor het verkrijgen van financiering en dat zij zich niet kunnen beroepen op het financieringsvoorbehoud. Ook stuurt X een brief aan V en M. Niet veel later gaan V en M uit elkaar.
Zowel V als M zijn ieder afzonderlijk door de rechtbank hoofdelijk veroordeeld tot betaling aan X van het boetebedrag van € 53.500. V heeft € 33.033 voldaan aan X. V vordert van M het gehele boetebedrag op grond van onrechtmatige daad, zowel voorafgaand aan het tekenen van de koopovereenkomst als in de fase rondom het inroepen van het financieringsvoor behoud. Subsidiair stelt V een regresvordering op M te hebben. V stelt, gelet op het feit dat zij het bedrag heeft voldaan aan X en bovendien kosten heeft moeten maken, in de interne verhouding met M recht te hebben op een bedrag van € 37.309. Dit betreft volgens V de helft van het door haar aan X betaalde bedrag van € 33.031, vermeerderd met de door haar in dit kader gemaakte kosten ad € 20.794,24.

De…

Verder lezen
Terug naar overzicht